تبلیغات
شب شیشه ای

شب شیشه ای

توی هر گوشه این شهر... دارم از عشق تو یادی

زیــــــــــرِ بــــــــارونــــــ

پِــــــــسـر:

بـــــــزرگتریــــن آرزوتـــ چـیــه؟

دخـــتـــــر:

ایـنکه عشـــقمو زیـــــر بــارون بــــغـل کنمـــ ! تـو چـی؟

پـســــر:

اینکـه کسـی کـه زیـر بــــارون بـغـلش میـکـنی مــــــــــــــــن بـاشــمـــــ!!


♥ چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 11:38 ق.ظ توسط bahare نظرات()

اگــه نبــاشــــــــی.........

 
ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺒﺮﻣﺘـــــ ﯾﻪ ﺟـــﺎﯼ ﺷﻠـــﻮﻍ ,
 
ﺧﯿﻠـــﯽ ﺷﻠـــﻮﻍ ,
 
ﻭﺍﯾﺴﺘـــﻢ ﺍﻭﻥ ﻭﺳــﻂ ﻧﮕﺎﺗـــــ ﮐﻨـــﻢ!
ﺑﮕـــﻢ ﺍﯾﻨـــﺎﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨـــﯽ؟
 
ﺑﮕـــﯽ ﺁﺭﻩ!...
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ﺑﮕـــﻢ ﺗــﻮ ﻫﯿﺎﻫـــﻮﯼ ﻫــﻤﻪ ﺍﯾـــﻦ
 
 
 

 
 
ﺁﺩﻣـــﺎ ,
 
 
 

 
 
 
 
ﺑـــﺎﺯﻡ ﻣـــﻦ ﭼﺸﻤـــﺎﻡ ﻓﻘـــﻂ ﺩﻧﺒـــﺎﻝ
 
 
 

 
 
ﺗــﻮ ﻣﯿﮕـــﺮﺩﻩ ,
 
 
 

 
 
ﺩﻟــــﻢ ﺑـــﺮﺍﯼ ﺗـــﻮ ﺗﻨﮕــــ ﻣﯿﺸـــﻪ...
 
 
 

ﺻــــﺪﺍﻫﺎﺷـــﻮﻥﻭ ﻣـــﯽ ﺷﻨـــﻮﯼ؟
 
 
 

ﺑﮕـــﯽ ﺁﺭﻩ!
 
 
 

ﺑﮕـــﻢ ﺗــﻮ ﺍﻭﺝ ﻫﻤﯿـــﻦ ﺻﺪﺍﻫـــﺎ ﺩﻟــــﻢ
 
 
 

 
 
ﺩﻧـــﺒﺎﻝ ﺻــﺪﺍﯼ ﺗــﻮ ﻣﯿﮕـــﺮﺩﻩ...
 
 
 

ﺑﮕـــﻢ ﺣـــﺎﻻ ﭼﺸﻤﺎﺗــــﻮ ﺑﺒﻨـــﺪ ,
 
 
 

ﺑﮕـــﻮ ﭼـــﻪ ﺣﺴـــﯽ ﺩﺍﺭﯼ!
 
 
 

ﺑﮕـــﯽ ﺍﻧﮕـــﺎﺭ ﮔــــﻢ ﺷــﺪﻡ ﺑﯿـــﻦ ﯾــﻪ
 
 
 

 
 
ﻋﺎﻟﻤـــﻪ ﻏﺮﯾـــﺒﻪ ,
 
 
 

ﺑﮕـــﻢ ﺍﮔـــﻪ ﻧﺒﺎﺷـــﯽ ﮔــﻢ ﻣﯿﺸـــﻢ
 
 
 

ﺑﯿــﻦ ﯾــﻪ ﺩﻧﯿـــﺎ ﻏﺮﯾـــﺒﻪ


♥ چهارشنبه 5 خرداد 1395 ساعت 11:13 ق.ظ توسط bahare نظرات()

شــــــایـــــــــد

شـــــــــــاید سـال ها بـعد...
در گـذر جــــــــــاده هـا...
بی تفـآوت از کنــار هـــــم بگذریـم...
و تـــــــــــــــــو...
آهسـتـه زیر لــب بگویی:
چقدر آن غریبه شبیه خـاطراتــــــم بـــود...♥ چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 ساعت 10:14 ق.ظ توسط bahare نظرات()

تلــخی

تلــــــــــخی روزگـــــــــــــــــار ایـنه کـــه

خیــــــلی چیـزا رو میـــــشه خواســـــــت

امـــا نمیـشه داشتـــــــــــ !!!!


♥ سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 ساعت 03:24 ب.ظ توسط bahare نظرات()

**چـرا غـــــــم دارمــــــ منــــــــ**

هِــــــــــــی بــــــــه خــودم میــــگَم

فکـر و خـیـــــــال دیــــگه قَد قَـــــــــــــنولـی خـدایـی هیچـکی

نیــــــــــس کــــــــ

کـنـارم بـــــــاشـــــــــه قـَدِ غـــــــــــــَم....

************************************بــه نوشـــــتن کــــــــــ عــــادت کــــــنی

حـــــــــرف زدن از یـادتــــــــــ میــــــره


زندگیـــــــــِ  مـا مجازیــــــــــا

هــــــــــه....


♥ شنبه 21 فروردین 1395 ساعت 03:19 ب.ظ توسط bahare نظرات()

حـــرف دلــــــــــــــ

عزیـــــــــزم چـه زیبـا اجـرا میـکنی

خـط بـه خـط تمــــــام گفتـــــه هایـم را

خواسـته هایـم را

هــــه!!!

امــــا

بـرای دیگـری...!

*********************

بدتریــــن نوع خـود کشــــــی

امیـدوار بـودن

به چیـزاییه کــــه

هیچـوقــــت اتفاق نمی افـته...

**********************

خـــدایــــا

بیـا قــدم بزنیــــــم

سیـگار از مـن

بـاران از تـــــــــــو...

*******************
♥ سه شنبه 10 فروردین 1395 ساعت 08:21 ب.ظ توسط bahare نظرات()

کـاش میــشد...

کــــــــــاش میشــــد یــــــــه دفــــعه...

فقـــــــــــــط یـــــــه دفـــعه...

بگـــــــــی دوســـــم داری....

ازت چـــــی کــــم میـــــــشه؟؟؟فقـــط یـه دفعـــــــــه.....
♥ پنجشنبه 5 فروردین 1395 ساعت 01:32 ب.ظ توسط bahare نظرات()

چـــــــــــرا دلــــــــــت گـرفـته؟

ﭼﺮﺍ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ؟؟؟
ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ،ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ!
ﺍﮔﺮ ﺭﻓﺖ،ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ!
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ!
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ!
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﻣﯿﮑﻨﺪ!
ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﺁﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﯼ ﺍﺯ ﺗﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﻮﺩ!
ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﺍﺩﻡ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ!!!


♥ شنبه 29 اسفند 1394 ساعت 08:13 ب.ظ توسط bahare نظرات()

تــــــو را دوســـت دارم

تـــــــــــــــو را دوســــــــت دارمـــــــــــــــ


چِـــــــــه فرقِـی مـــیکند که چِــــــــــــــرا؟!


یــــــــا از چِـــــــــه وقـت؟!


یـــا چــــــطور شــــد که...؟!


چِــــــــــه فـرقــــــــــی میـــکند 


وقـــــتی تــــو بـاید بــاور کـنی که نمـــیکنی


و مـــــــــن
بـــــایـد فـرامــوش کنم که نــــــــــمیکنم...!
♥ یکشنبه 16 اسفند 1394 ساعت 03:10 ب.ظ توسط bahare نظرات()

وقــــــــی هــستی

وقـــــــــــتــــــــــی تـــو هــســــــتـی...

وقــــــــــتـــــــی دســتمو میــــگیری...

وقــــــــــتی بـا تـــــــمــــــــام احــــــــــســاســـــــــــتـــــ

پیشـــــونیــمو میــــــــبـــوســـــــــــــی

وقــــــــــــتـــــــــــی میـــــــــگی

ِِِِِِِِِدوســـــــــتـــت دارم فـســــــــــــــــــــــقــــــلیِِِِِِِِِ


مـــــــــــــــــــن خــــــوش بـــخــــــت تـــــــرین دخــــــــــتر دنــــــیام
ِِِِِِِِِِ


♥ شنبه 15 اسفند 1394 ساعت 04:08 ب.ظ توسط bahare نظرات()

همه خواب و خیال من شدی

دوست دارم بغل بگیرمت تو رو


تا که اینجوری کمی آروم بشم


سرتو بذار رو قلب عاشقم


تا بفهمی که چه زجری میکشم


همه خواب و خیال من شدی


نمیتونم دیگه بی تو سر کنم


منی که محتاج آغوش توام


چجوری رفتنتو باور کنم


♥ جمعه 7 اسفند 1394 ساعت 03:57 ب.ظ توسط bahare نظرات()

___________*******__________

♔ راسـت مـیگن ، ، ، ♚

♔ آدما مـثـہ نوشـــتہ  هـاشـــون نـیـسن... ♚
♔ مـثلا خوده مـــن ، ، ، ♚
 ♔ خـــیلــے بیـشـتـر از اون چـیـزے کـہ ➺ ♚
♔ ایـنجا میـنویسم ؛ ؛ ؛ ♚
♔ دلم  مـــیگیـرهہ . . . . . ♚

♔ خیلـــے . . . . . ♚
♥ سه شنبه 4 اسفند 1394 ساعت 03:30 ب.ظ توسط bahare نظرات()

درد دل منو عشقم

سلام عشقم


حرف دارم باهات خیلی زیاد....

اندازه تمام لحظه هایی ک نبودی...

ولی دیگه میخوام بگم

میخوام همه حرفایی ک تو دلم موند و هیچوقت

هیچوقت... نخواستم بدونی رو بگم بهت...

بگم ک خییییلی دوستت دارم

رفتم... آره رفتم اما هنوز نتونستم تو رو فراموش کنم

هنوزم وقتی میبینمت ضربان قلبم میره رو هزار....

هنوزم دلم واسه روزایی ک تو بودی دلم تنگ میشه...

عشقم حرفام خیلی زیاده و حوصله تو سر میبره....

ولی بدون ک من هنوزم وسط خنده های از ته دلم یهو یاد تو میفتم و ...

چند لحظه بعد اشک چشام همه اون خوشی رو نابود میکنه...عشقم، عزیزدلم، نفسم، زندگیم

خیلی دوستت دارم


♥ شنبه 17 بهمن 1394 ساعت 04:33 ب.ظ توسط bahare نظرات()

بغلم کن...

بغل تو.....
میده ب من.....
حس قشنگو....


بغلتو....
عطر تن تو....بغلم کن ک من از دنیا بریدم....دلم برات تنگ شده خییییلی
برا خودت و....


♥ یکشنبه 4 بهمن 1394 ساعت 07:37 ب.ظ توسط bahare نظرات()

درد داره...

همه دردم این بود
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

عشقش بودم

وقتایی ک عشقش نبود!


♥ دوشنبه 28 دی 1394 ساعت 10:16 ق.ظ توسط bahare نظرات()

.: تعداد کل صفحات 8 :. [ ... ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]