شب شیشه ای

توی هر گوشه این شهر... دارم از عشق تو یادی

هــرجــا کــه دلــت مــیـخــواهــد بــُـرو . . . !!!

 

دیــگـر هـوایِ بــرگــردانـدنـت را نــدارم . . .

هــرجــا کــه دلــت مــیـخــواهــد بــُـرو . . . !!!

فــقــط آرزو مــیـکـنـم وقـتـی هــوایِ مـَـن بـه سـرت زد

آنــقـدر آســمــانِ دلــت بــگــیــرد کـه بــا هــزار شــب گــریــه

چــشــمــانــت بــاز هــم آرام نــگــیــرد . . .♥ یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 ساعت 05:47 ب.ظ توسط bahare نظرات()