شب شیشه ای

توی هر گوشه این شهر... دارم از عشق تو یادی

حـــرف دلــــــــــــــ

عزیـــــــــزم چـه زیبـا اجـرا میـکنی

خـط بـه خـط تمــــــام گفتـــــه هایـم را

خواسـته هایـم را

هــــه!!!

امــــا

بـرای دیگـری...!

*********************

بدتریــــن نوع خـود کشــــــی

امیـدوار بـودن

به چیـزاییه کــــه

هیچـوقــــت اتفاق نمی افـته...

**********************

خـــدایــــا

بیـا قــدم بزنیــــــم

سیـگار از مـن

بـاران از تـــــــــــو...

*******************
♥ سه شنبه 10 فروردین 1395 ساعت 08:21 ب.ظ توسط bahare نظرات()