شب شیشه ای

توی هر گوشه این شهر... دارم از عشق تو یادی

زیــــــــــرِ بــــــــارونــــــ

پِــــــــسـر:

بـــــــزرگتریــــن آرزوتـــ چـیــه؟

دخـــتـــــر:

ایـنکه عشـــقمو زیـــــر بــارون بــــغـل کنمـــ ! تـو چـی؟

پـســــر:

اینکـه کسـی کـه زیـر بــــارون بـغـلش میـکـنی مــــــــــــــــن بـاشــمـــــ!!


♥ چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 11:38 ق.ظ توسط bahare نظرات()